Contacte
Martes , 25 de junio de 2019

Ruta fluvial - La Carrova

Ruta fluvial
O PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS
1 0,00' Embarcador de Tortosa
Embarcadero de Tortosa
2 0,09' Pont del Mil·lenari
Puente del Mil·lenari
3 0,35' Barranc de Sant Antoni
Barranco de Sant Antoni
4 0,46' Illa de Vinallop o illa dels Bous
Isla de Vinallop o isla dels Bous
5 1,18' Molí de Soldevila
Molino de Soldevila
6 2,03' Pont del gasoducte
Puente del gasoducto
7 2,28' Pont del Tren
Puente del Tren
8 2,32' Pont de l'Autopista
Puente de la Autopista
9 2,54' Pont Penjat d'Amposta
Puente Colgante de Amposta
10 3,00' Embarcadors d'Amposta
Embarcaderos de Amposta
PRECAUCIONS / PRECAUCIONES

· Al costat del pont del Tren (marge esquerre) hi ha el sobreeixidor del canal de l'Esquerra. Sovint en surten aigües sobrants del canal, que per la seva força impetuosa poden fer perillar l'estabilitat de les embarcacions. És millor guardar una distància prudencial.
· Al lado del puente del tren (margen izquierdo) está el aliviadero del canal de la Izquierda. A menudo salen aguas sobrantes del canal, que por su fuerza impetuosa pueden poner en peligro la estabilidad de las embarcaciones. Es mejor guardar una distancia prudencial.

· Els pas d'embarcacions a gran velocitat ens pot dificultar l'estabilitat.
· El paso de embarcaciones a gran velocidad puede dificultarnos la estabilidad.

Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Tel: 977 58 58 00

Ajuntament d'Amposta
Ayuntamiento de Amposta
Tel: 977 70 00 57