Contacte
Martes , 25 de junio de 2019

Ruta fluvial - L'Assut

Ruta fluvial
O PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS
1 0,00' Embarcador de Benifallet
Embarcadero de Benifallet
2 0,19' Desembocadura del riu Canaletes
Desembocadura del río Canaletes
3 0,27' Torre de Mollet o de Faió
Torre de Mollet o de Faió
4 0,50' Jaciment d'Aldovesta
Yacimiento de Aldovesta
5 1,03' Lo Castellot de la Roca Roja
El Castellot de la Roca Roja
6 1,06' Mas de Xalamera
Masía de Xalamera
7 1,15' La Pedrera
La Pedrera
8 1,28' Fàbrica de ciment Pòrtland
Cementera Portland
9 1,32' L'Assut
El Azud
10 2,00' Sortida de la Resclosa
Salida de la Esclusa
11 2,24' Embarcador de Tivenys
Embarcadero de Tivenys
12 2,42' Embarcador de Xerta
Embarcadero de Xerta
PRECAUCIONS / PRECAUCIONES

· Evitar l'espai obert a l'esquerra de la comporta d'entrada, per no caure per l'elevat pendent.
· Evitrar la obertura a la izquierda de la compuerta de entrada, para no caer por la elevada pendiente.

· Quan la resclosa sigui tancada, podem salvar el desnivell de la presa portant les embarcacions pel marge esquerre, pel camí que hi ha abans del començament del Canal de l'Esquerra, i que ens condueix finsa a una petita platja de grava, (en total uns 150 m).
· Cuando la esclusa esté cerrada, podemos salvar el desnivel de la presa porteando las embarcaciones por el margen izquierdo, por el camino que hay antes del inicio del Canal de la Izquierda, y que nos conducirá hasta una pequeña playa de grava, (en total unos 150m).

· Baixar navegant pel pendent de la presa és molt perillós.
· Bajar navegando por la pendiente de la presa es muy peligroso.

· És EXTREMADAMENT PERILLÓS entrar pel canal ja que les aigües donen a un sifó infranquejable.
· Es EXTREMADAMENTE PELIGROSO entrar por el canal, ya que las aguas llevan a un sifón infranqueable

Ajuntament de Benifallet
Ayuntamiento de Benifallet
Tel: 977 46 20 05

Ajuntament de Tivenys
Ayuntamiento de Tivenys
Tel: 977 49 62 33

Ajuntament de Xerta
Ayuntamiento de Xerta
Tel: 977 47 30 05