Contacte
Martes , 25 de junio de 2019

Ruta fluvial - Lo Pont de Llaguter

Ruta fluvial
O PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS
1 0,00' Embarcador de Benifallet
Embarcadero de Benifallet
2 0,17' Pont del Llaguter
Puente del LLaguter
3 0,18' Barranc del Catxorro
Barranco del Catxorro
4 0,29' Illa del Nap
Isla del Nap
5 0,36' Illa del Nap, part de dalt
Isla del Nap, parte de arriba
6 0,39' Illa de Cateura
Isla de Cateura
7 0,48' Pont del Llaguter
Puente del Llaguter
8 0,58' Illa de Benifallet
Isla de Benifallet
9 1,04' Illa de Benifallet, part de baix
Isla de Benifallet, parte de abajo
10 1,16' Embarcador de Benifallet
Embarcadero de Benifallet
PRECAUCIONS / PRECAUCIONES

·Als braços interiors, hi ha petits passos de barca a les illes de Nap i Cateura, amb gúmenes que travessen el canal de navegació i que poden estar a poca altura sobre el nivell del Riu: cal anar més a poc a poc.
· En los brazos interiores, hay pequeños pasos de barca en las islas de Nap y Cateura, con gúmenas que cruzan el canal de navegación y que pueden estar a poca altura sobre el nivel del Río: hay que ir más despacio.

· En entrar als braços interiors, quan es fa de baixada, cal entrar pel centre del braç de Riu, per tal d'evitar que el corrent ens porti sota els arbres o les canyes i ens desestabilitzi: cal anar més a poc a poc.
· Al entrar en los brazos interiores, cuando se hace de bajada, hay que entrar por el centro del brazo de río, para evitar que la corriente nos lleve bajo los arboles o las cañas y nos desestabilice: hay que ir más despacio.

Ajuntament de Benifallet
Ayuntamiento de Benifallet
Tel: 977 46 20 05