Contacte
Martes , 25 de junio de 2019

Ruta fluvial - La Cubeta de Móra

Ruta fluvial
O PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS
1 0,00' Castell de Móra d'Ebre
Castillo de Móra d'Ebre
2 0,12' Illa del Galatxo
Isla del Galatxo
3 0,27' Desembocadura del Riu Sec
Desembocadura del Río Sec
4 0,33' Illa de les Cénies o illa de Xano
Isla de les Cénies o isla de Xano
5 0,45' Lo Molló
El Molló
6 0,52' Pont del Gasoducte
Puente del Gasoducto
7 1,20' Illa i Embarcador de Benissanet
Isla y Embarcadero de Benissanet
8 1,25' Embarcador de Ginestar
Embarcadero de Ginestar
9 1,45' Partida de l'illa de Putxó
Partida de la isla de Putxó
10 2,00' Petita illa de les Illetes
Pequeña isla de las Illetes
11 2,20' Pas de Barca de Miravet
Paso de Barca de Miravet
12 2,30' Embarcador de Miravet
Embarcadero de Miravet
PRECAUCIONS / PRECAUCIONES

· Arribada a Miravet: l'embarcador es troba després d'una zona de corrent que pot dificultar la maniobra de desembarcament.
· Llegada a Miravet: el embarcadero se encuentra después de una zona de corriente que puede dificultar la maniobra de desembarco.

· 1 quilòmetre aigua avall del Gasoducte, el Riu s'estreteix al mateix temps que gira a dreta, provocant un corrent inestable al costat esquerre.
· 1 kilómetro aguas abajo del Gasoducto, el Río se estrecha al mismo tiempo que gira a la derecha, provocando corriente inestable en el lado izquierdo.

Ajuntament de Móra la Nova
Ayuntamiento de Móra la Nova
Tel: 977 40 03 47

Ajuntament de Miravet
Ayuntamiento de Miravet
Tel: 977 40 71 34