Contacte
Martes , 25 de junio de 2019

Ruta fluvial - Lo meandre de Flix

Ruta fluvial
O PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS
1 0,00' Punt d'embarcament de la Presa
Punto de embarque de la Presa
2 0,01' Lo Ràpid
El Rápido
3 0,18' Riu de la Cana
Río de la Cana
4 0,32' L'Aumaec
El Aumaec
5 0,45' Mas de Sangrà
Masía de Sangrá
6 0,57' Pas de Barca
Paso de Barca
7 1,00' Embarcador de Flix
Embarcadero de Flix
PRECAUCIONS / PRECAUCIONES

· Cal assegurar-se que no hi haurà pujades sobtades de cabal provocades per un alliberament d'aigua de la presa, per part de la Central Hidroelèctrica de Flix.
· Es obligatorio asegurarse de que no habrá subidas repentinas de caudal provocadas por un alivio de aguas de la presa, por parte de la Central Hidroeléctrica de Flix.

· NO NAVEGUEU en dies de cabal elevat, pel risc personal que comporta, ja que hi ha molta vegetació que dificulta o impedeix el pas en punts de corrent, circumstància que genera molt perill.
· NO NAVEGAR en días de elevado caudal, por el riesgo personal que conlleva, ya que hay mucha vegetación que dificulta o impide el paso en puntos de corriente, circunstancia que genera mucho peligro.

· Compte!: a la sortida hi ha un ràpid que requereix un cert nivell de navegació.
· Cuidado!: en la salida hay un rápido que requiere un cierto nivel de navegación.

· RESPECTEM LA NATURA, recordant en tot moment que naveguem per una Reserva Natural de Fauna Salvatge.
· RESPETEMOS LA NATURALEZA, recordando en todo momento que navegamos por una Reserva Natural de Fauna Salvaje.

Ajuntament de Flix
Ayuntamiento de Flix
Tel: 977 41 01 53