Contacte
Martes , 25 de junio de 2019

Ruta fluvial - Sebes

Ruta fluvial
O PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS
1 0,00' Embarcadors de Riba-roja
Embarcaderos de Riba-roja
2 0,04' Lo molí
El molí
3 0,20' Meandre de Riba-roja
Meandro de Riba-roja
4 0,32' Illes de Maurici i Queloi
Islas de Maurici y Queloi
5 0,46' Mas de les Cigonyes
Masía de las Cigüeñas
6 1,10' Mas del Director
Masía del Director
7 1,20' Complex Químic de Flix
Complejo Químico de Flix
8 1,36' Punt de desembarcament de la Devesa
Punto de desembarco de la Devesa
PRECAUCIONS / PRECAUCIONES

· Compte amb el vent: pot aixecar ones d'altura considerable. En aquest cas, intenteu navegar prop de les vores.
· Cuidado con el viento: puede levantar olas de altura considerable. En este caso, intentar navegar cerca de las orillas.

· El pas d'embarcacions a gran velocitat ens pot dificultar l'estabilitat.
· El paso de embarcaciones a gran velocidad puede dificultarnos la estabilidad.

· Navegueu respectant la franja de riu protegida quan entreu a la zona de la Reserva, (mín. 50 m de la vora), sobretot en època de nidificació i cria (març - abril).
· Navegar respetando la franja de río protegida cuando entramos en la zona de la Reserva, (mín. 50 m de la orilla), sobre todo en época de nidificación y cría (Marzo-Abril).

· No navegueu mai prop de les comportes de la presa (mínim a 200 m).
· Nunca navegar cerca de las compuertas de la presa (mínimo a 200 m).

Ajuntament de Riba-roja
Ayuntamiento de Riba-roja
Tel: 977 41 60 03

Ajuntament de Flix
Ayuntamiento de Flix
Tel: 977 41 01 53